Szczegóły szkolenia
Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole
Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i specjaliści ze szkół i placówek

spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne

Cele szkolenia jest:

  • poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie zaburzeń zachowania i emocji
  • zapoznanie uczestników z zagadnieniem dot. dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania w sieci
  • zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie rozróżniania zachowań niepożądanych od objawów autyzmu i ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)
  • zapoznanie uczestników z zasadami budowania strategii wspierania ucznia z zaburzeniami zachowania środowisku szkolnym
  • zapoznanie uczestników z zasadami współpracy z rodzicami uczniów z zaburzeniami zachowań
  • zapoznanie uczestników z zagadnieniem zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w odniesieniu do chorób psychicznych


Centrum Szkoleniowe w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Sylwia Herod, sylwia.herod@ore.edu.pl tel.: 22 570 83 53

Szkolenie adresowane jest do kadry Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dyrektorów i specjalistów ze szkół i placówek

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby z placówki.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę, wyżywienie oraz zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


05.03.2020 - 06.03.2020
Nieaktywny