Szczegóły szkolenia
Superwizja wsparciem rozwoju zawodowego i osobistego kadry MOW/MOS.
Superwizja wsparciem rozwoju zawodowego i osobistego kadry MOW/MOS.

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS

Termin zgłaszania: od 06.08.2020 r. do 16.08.2020 r. za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego: szkolenia.ore.edu.pl. Szkolenie adresowane jest do pracowników MOW i MOS niepełniących funkcji kierowniczych, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy pedagogicznej w placówce typu MOW/MOS. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz ostateczna decyzja komisji rekrutacyjnej biorąca pod uwagę m.in liczbę osób z poszczególnych typów placówek oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedzi na pytania otwarte). Liczba miejsc 25. Możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch osób z jednej placówki.

Stacjonarne

Adresatami szkolenia są przedstawiciele kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) oraz  młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS)  zainteresowani zastosowaniem superwizji w pracy zawodowej. 

Podstawowym celem szkolenia jest poszerzenie  wiedzy i umiejętności pracowników pedagogicznych MOW i MOS w zakresie superwizowania pracy wychowawczej i profilaktycznej.Szkolenie z tego obszaru ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania placówek - szczególnie wpływu na zmianę postaw oraz tworzenie bezpiecznych warunków, przyjaznego klimatu dla  rozwijania kompetencji  społecznych, osobistych i zawodowych wychowanków. 

Celem długofalowym jest wspieranie nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych przez specjalistów z MOS/MOW np. w ramach CEW oraz bieżącej pracy z uczniem.             


Udział w Szkoleniu pozwoli uczestnikom na:

  • Rozwijanie wiedzy dotyczącej kluczowych kompetencji, które powinna posiadać osoba superwizująca pracę wychowawców w MOW/MOS
  • Rozwijanie wiedzy z zakresu głównych obszarów i możliwości superwizji w środowisku MOW-ów i MOS-ów.
  • Rozpoznanie i wzmocnienie własnych kompetencji i zasobów w pracy wychowawczej i profilaktycznej.
  • Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania sytuacji superwizyjnej.
  • Rozwijanie umiejętności budowania relacji superwizyjnej,
  • Rozwinięcie umiejętności profesjonalnego formułowania informacji zwrotnej.
  • Stworzenie własnego planu rozwoju kompetencji superwizyjnych.

Prowadzenie:

dr Aleksander Mańka - doktor nauk humanistycznych, padagog specjalny, terapeuta, trener, ekspert superwizji rodzinnej, profilaktyk systemowy, adiunkt akademicki. 24 lata aktywny zawodowo, w tym: 10 lat pracy wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie. Ponad 20 – letnie doświadczenie w praktyce terapeutycznej, superwizyjnej, trenerskiej, w pracy akademickiej i środowiskowej. Autor koncepcji profilaktyki systemowej, superwizji rodzinnej reprezentowanych w wielu jego publikacjach, programach terapeutycznych, wychowawczych i profilaktycznych.Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

iza.lesinska@ore.edu.pl (22) 570 83 27

Termin zgłaszania: od 06.08.2020 r. do 16.08.2020 r.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.

Szkolenie odbywać się będzie w CS w Sulejówku, proszę o zapoznanie się z wytycznymi sanitarnymi na stronie www: https://www.ore.edu.pl/2018/02/centrum-szkoleniowe-w-sulejowku/

 

24.08.2020 - 26.08.2020
Nieaktywny