Szczegóły szkolenia
Modele edukacji dwujęzycznej typu CLIL na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej
Modele edukacji dwujęzycznej typu CLIL na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych przy współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą

Nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej

Warsztat

Warsztaty poświęcone będą metodom pracy na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej z wykorzystaniem podejścia SOFT CLIL.

Uczestnicy warsztatów:

  • zdobędą podstawową wiedzę na temat realizacji procesu kształcenia językowego z zastosowaniem podejścia SOFT CLIL w oparciu o programy nauczania opracowane w projekcie Tworzenie programów nauczania i scenariuszy lekcji;
  • zapoznają się ze sposobami planowania modelu kształcenia CLIL, doboru, adaptacji i tworzenia środków dydaktycznych oraz będą potrafili zaplanować lekcję metodą SOFT CLIL;
  • przeprowadzą (po zakończeniu warsztatów) sekwencję kilku lekcji SOFT CLIL oraz dokonają ich ewaluacji, której wyniki przedstawią organizatorom warsztatów.

Warsztaty prowadzone będą przez dr Barbarę Muszyńską, pracownika Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, specjalizującą się w edukacji dwujęzycznej, autorkę wielu publikacji na ten temat, w tym pierwszej na polskim rynku książki nt. CLIL.

Uwaga: Osoby spoza Warszawy mogą skorzystać z dodatkowego noclegu (bez wyżywienia) w dniu 2/3 marca 2020.

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) zwraca koszty podróży najtańszym dostępnym środkiem komunikacji (np. pociąg, bilet kl. 2) na podstawie dowodu poniesionych kosztów.

Warunkiem zaliczenia warsztatów jest 100% obecność oraz przeprowadzenie w swojej placówce sekwencji 5 lekcji, sporządzeniu na ten temat krótkiego sprawozdania. Po przesłaniu go do Organizatora uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego oraz zwrot kosztów podróży.Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Elżbieta Witkowska , tel. 22 345 37 71 e-mail: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Dodatkowe informacje:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • zgoda przełożonego na udział w szkoleniu (należy dołączyć skan wypełnionego dokumentu)
    Zgoda placówki na udział w szkoleniu.docx
  • kolejność zgłoszeń,
  • udział max 2 osoby z jednej placówki

Pierwszeństwo naboru mają: czynni nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej (I i II etap edukacyjny)

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie. Zwrot kosztów podróży przez DSW możliwy będzie po spełnieniu wyżej opisanych warunków.

Osoby zakwalifikowane, chcące skorzystać z noclegu w dniu poprzedzającym warsztaty (bez wyżywienia), proszone są o zaznaczenie tej opcji w formularzu rejestracyjnym.

03.03.2020 - 04.03.2020
Nieaktywny