Szczegóły szkolenia
Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” (Konferencja: część I)
Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” (Konferencja: część I)

Edukacja historyczna i obywatelska

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele JST, dyrektorzy szkół, nauczyciele historii, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej, wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy , nauczyciele zainteresowani edukacją historyczną

Konferencja

Cel konferencji
Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich przez włączanie uczniów, wychowanków i nauczycieli we wspólne świętowanie obchodów 100–lecia polskiej niepodległości w ramach Projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej  „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018–2020.

Konferencja dwudniowa

Na każdy dzień Konferencji rejestrują się Państwo oddzielnie. Oddzielnie na 16 grudnia 2019 r., oddzielnie na 17 grudnia 2019 r.

I dzień – 16 grudnia 2019 r. – prezentacja gry historycznej dla edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej „Godność, wolność i niepodległość”  oraz panel dyskusyjny z Ekspertami Gry

II dzień – 17 grudnia 2019 r. – warsztaty – praca w 3 grupach na poziomach: edukacja wczesnoszkolna, klasy 4-8 szkoły podstawowej, edukacja ponadpodstawowa





Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28

Dariusz Łukaszewicz, tel. 22 345 37 51, e-mail: dariusz.lukaszewicz@ore.edu.pl

  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy nie zapewniają noclegu oraz nie pokrywają  kosztów podróży.


16.12.2019
Nieaktywny