Szczegóły szkolenia
Zachowania ryzykowne w okresie adolescencji
Zachowania ryzykowne w okresie adolescencji

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOS, pracownicy MOW, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej

Szkolenie adresowane jest do kadry MOW, MOS, ODN, PPP. O przyjęciu decyduje wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kolejność zgłoszeń.

Stacjonarne

Szkolenie w wymiarze 20 godzin (2 dni) prowadzone przede wszystkim w formie warsztatów adresowane do osób pracujących z trudną młodzieżą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych zainteresowanych tematyką zaburzeń rozwoju psychoseksualnego u młodzieży oraz przejawianymi przez nich ryzykownymi zachowaniami w tym obszarze.

Głównym celem szkolenia jest rozwój kompetencji pracowników MOW, MOS, ODN, PPP w zakresie wspierania nieletnich przejawiających ryzykowne zachowania związane z rozwojem psychoseksualnym.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • rozwinąć wiedzę w zakresie podejmowanych przez młodzież, ryzykownych zachowań seksualnych i związanych z nimi zagrożeń,
 • rozwinąć wiedzę w zakresie kształtowania się tożsamości seksualnej młodzieży,
 • doskonalić umiejętności rozpoznania zaburzeń rozwoju psychoseksualnego,
 • nabyć umiejętności rozpoznania granicy między normą a patologią w rozwoju psychoseksualnym młodzieży,
 • doskonalić umiejętności prowadzenia edukacji seksualnej młodzieży

Zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

 • Fazy rozwoju seksualnego i kształtowanie się tożsamości seksualnej
 • Norma a patologia zachowań seksualnych
 • Kryteria diagnostyczne zaburzeń rozwoju psychoseksualnego
 • Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w kształtowaniu się zachowań seksualnych
 • Trening umiejętności prowadzenia edukacji seksualnej oraz rozmów z młodzieżą dotyczących seksualności
 • Ryzykowne zachowania psychoseksualne w okresie adolescencji - współcześnie


Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centrum Szkoleniowe w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ; Marta Paluch e-mail: marta.paluch@ore.edu.pl tel. 22 570 83 21

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Szkolenie jest bezpłatne.

Organizatorzy zapewniają nocleg  i wyżywienie, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.

Dla osób chętnych, dodatkowo, istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z noclegu dzień przed szkoleniem tj. 11.12.2019, jednak wówczas ośrodek nie zapewni już tego dnia kolacji.

Szkolenie zostanie poprzedzone spotkaniem z Przedstawicielami Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), w ramach prowadzonej kampanii społecznej „Nie dla tortur”, na które serdecznie zapraszamy.


12.12.2019 - 13.12.2019 (Sulejówek)
Nieaktywny