Szczegóły szkolenia
1. Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego; 2. Konstruowanie programu nauczania zawodu
1. Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego; 2. Konstruowanie programu nauczania zawodu

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Do godziny 9 w dniu 02 grudnia 2019 r.; O przyjeciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (dla uczestników spełniajacych warunki rekrutacji). Liczba miejsc 25

Stacjonarne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach: 
1. Organizacja ksztalcenia zawodowego i ustawicznego;
2. Konstruowanie programu nauczania zawodu

 1. Organizacja ksztalcenia zawodowego i ustawicznego
Od 10 do 11 grudnia 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku
Cel szkolenia:

 - upowszechnianie informacji w zakresie zmian w kształceniu w formach szkolnych i pozaszkolnych;
 - upowszechnienie informacji  o funkcjonowaniu ZSK w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
- doskonalenie umiejętności opracowania oferty edukacyjnej szkół, placówek i centrów;
 - wymiana doświadczeń w zakresie organizacji szkół, placówek i centrów.

Moduły:

-          Idea Uczenie się przez całe życie

-          Uwarunkowania rynkowe kształcenia zawodowego

-          Zintegrowany system kwalifikacji

-          Transfer osiągnięć i zapewnianie, jakości   w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)

-          Mobilność w kształceniu zawodowym

-          Organizacja kształcenia zawodowego w   formach szkolnych i pozaszkolnych

-          Oferta edukacyjna szkoły, placówki   centrum (Ścieżki kształcenia zawodowego)

_____________________________________________________

Konstruowanie  programu nauczania zawodu
Od 11 do 12 grudnia 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku

Cel szkolenia:

 • ­poszerzenie umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego;
 • ­doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji;
 • ­doskonalenie umiejętności opracowania treści nauczania;
 • ­doskonalenie umiejętności doboru metod nauczania do celów kształcenia;
 • przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania zawodu.

  Moduły:
 • Podstawy prawne w zakresie planowania procesu dydaktycznego
 • Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym
 • Struktura programu nauczania
 • Formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji
 • Dobór metod nauczania do celów kształcenia;
 • Warunki realizacji
 • Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w konstruowaniu programu nauczania
 • Konstruowanie programu nauczania – dobór treści nauczania
Podczas trwania kursu będziemy korzystać z zasobow SW NAUKA ZAWODU
Przed szkoleniem prosimy o założenie konta na platformie www.moodle.ore.edu.pl i zalogowanie się do  SW NAUKA ZAWODU

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

bogdan.kruszakin@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 88

 
Termin zgłaszania:  do 2 grudnia 2019 r do godz.10 za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego:
www.szkolenia.ore.edu.pl     
Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe przez bezpośredni kontakt z prowadzącym:

Bogdan Kruszakin bogdan.kruszakin@ore.edu.pl  tel. (22) 345-37-88


Zgłoszenie się na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane oddzielnym mailem po dniu do 2 grudnia 2019 r
____________________________

Dla uczestników, którzy wybiorą dwa szkolenia (od 10 do 12 grudnia 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku); 
Rozpoczęcie szkolenia w dniu 10 grudnia o godzinie 13
Zakończenie szkolenia w dniu 12 grudnia
o godzinie 13
___________________________


Dla uczestników którzy wybiorą jedno szkolenie:

1. Organizacja ksztalcenia zawodowego i ustawicznego (od 10 do 11 grudnia 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku); 
Rozpoczęcie szkolenia w dniu 10 grudnia o godzinie 13
Zakończenie szkolenia w dniu 11 grudnia o godzinie 13

__________________________________

2. Konstruowanie  programu nauczania zawodu
(od 11 do 12 grudnia 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku)

Rozpoczęcie szkolenia w dniu 11 grudnia o godzinie 13
Zakończenie szkolenia w dniu 12 grudnia o godzinie 13


Organizatorzy

Zapewniają bezpłatne: dydaktykę, nocleg i wyżywienie 
nie pokrywają kosztów dojazdu

XXX

10.12.2019 - 12.12.2019
Nieaktywny