Szczegóły szkolenia
Kościół w dobie odzyskania niepodległości
Kościół w dobie odzyskania niepodległości

Edukacja historyczna i obywatelska

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich – Zespół Edukacji Historycznej i Wychowania do Wartości

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele języka polskiego

Szkolenie

Cele szkolenia:

Przybliżenie problematyki związanej z rolą Kościoła katolickiego.

 1. Ukazanie roli Kościoła katolickiego w działalności na rzecz mobilizacji społeczeństwa dla utrzymania niepodległego państwa.
 2. Ukazanie sytuacji Kościołów grekokatolickiego i prawosławnego w okresie odzyskania niepodległości przez Polskę.
 3. Prezentacja materiałów audiowizualnych potrzebnych w pracy nauczyciela historii i WOS.
 4. Przedstawienie wizerunku katolicyzmu w kinie II RP.
 5. Ukazanie Kościoła II RP w obiektywie i PRL i III RP.
 6. Ukazanie zagadnień religijnych w kronikach Polskiej Agencji Telegraficznej w okresie II RP.
 7. Przedstawienie procesu odbudowy polskiej organizacji kościelnej w czasach przedkonkordatowych.
 8. Omówienie udziału duchowieństwa w organach władzy państwowej w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości.
 9. Omówienie odzyskania niepodległości przez Polskę po raz drugi w 1989 roku.
 10. Przedstawienie sytuacji katolików polskiego pochodzenia na terenie Rosji Sowieckiej w latach 1918 – 1937 oraz omówienie konsekwencji Traktatu Ryskiego.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Krzysztof Łojek tel. 22 345 37 26 krzysztof.lojek@ore.edu.pl

Kryteria naboru:
 • adresat (określony wyżej),
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
 • kolejność zgłoszeń,

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Informacje o zakwalifikowaniu zostaną wysłane po zakończeniu procesu rekrutacji, tj. 9 grudnia 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.


13.12.2019 - 15.12.2019
Nieaktywny