Szczegóły szkolenia
System Informacji Oświatowej (SIO) – zadania JST, kontrola danych wprowadzanych przez szkoły/placówki oświatowe
System Informacji Oświatowej (SIO) – zadania JST, kontrola danych wprowadzanych przez szkoły/placówki oświatowe

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

Pracownicy JST odpowiedzialni za zarządzanie i administrowanie oświatą.

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) nadzorujących organizację pracy szkół i przedszkoli

Szkolenie

Rezultaty szkolenia: uporządkowanie wiedzy z zakresu sprawozdawczości SIO w zakresie zadań JST oraz nadzoru JST nad danymi przekazywanymi przez szkoły/placówki.

Celem szkolenia: jest dostarczenie wiedzy z zakresu zagadnień prawnych dotyczących zmian w sprawozdawczości SIO.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  1. Podstawy prawne i cele sprawozdawczości SIO.
  2. Zmiany w zakresie sprawozdawczości SIO – raport subwencyjny.
  3. Zadania, odpowiedzialność kierowników jednostek (JST oraz szkoły/placówki) zobowiązanych do przekazywania danych w SIO.
  4. Zadania JST, terminy przekazywania danych, zakres wprowadzanych danych, RSPO.
  5. Terminy przekazywania danych przez szkoły/placówki, sposoby analizy danych i nadzór JST nad sprawozdawczością SIO.
  6. Kontrola wewnętrzna, jako element nadzoru JST z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej – informacje ogólne.
  7. Cele i zarządzanie ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z SIO – rejestr ryzyk, szacowanie ryzyka, określanie sposobów reakcji na ryzyko.

Część zajęć będzie miała charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad wprowadzonymi rozwiązaniami oraz zadawania pytań doświadczonym osobom prowadzącym szkolenie.

Termin szkolenia:

  • 28–29 listopada 2019 r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77
  • Początek zajęć 28 listopada 2019 r. – godzina 11.30
  • Zakończenie zajęć 29 listopada 2019 r. – godzina 14.00
Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej

Program szkolenia udostępnimy wkrótce.

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Zapisanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 22 listopada 2019 r.


28.11.2019 - 29.11.2019
Nieaktywny