Szczegóły szkolenia
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

przedstawiciele szkół i placówek, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się problematyką wychowania i profilaktyki.

Szkolenie

Cele szkolenia:

 1. Podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie ewaluacji i budowania programu wychowawczo-profilaktycznego 
 2. Wsparcie merytoryczne specjalistów szkolnych w zakresie planowania działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

 1. Etapy konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki.
 2. Proces oceny skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych.   
 3. Diagnoza a ewaluacja.
 4. Standardy ewaluacji.
 5. Rodzaje ewaluacji.
 6. Schemat strategii ewaluacji.
 7. Narzędzia do ewaluacji. 
 8. Pomiar w ewaluacji. 
 9. Zastosowanie wyników ewalaucji.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – www.szkolenia.ore.edu.pl
Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w szkoleniu.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce oświatowej, kolejność zgłoszeń, doświadczenie oraz sposób wykorzystania wiedzy ze szkolenia.

Rekrutacja trwa do 25.11.2019 r. Liczba miejsc ograniczona.


Sulejówek

Wydział Wychowania i Profilaktyki Joanna Kulesza tel: (22) 570 83 16 mail: joanna.kulesza@ore.edu.pl

Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


01-12-2019 - 03-12-2019 (Sulejówek)
Nieaktywny