Szczegóły szkolenia
Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego
Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele języka rosyjskiego

Szkolenie

 Wsparcie szkół w zakresie nauczania języka rosyjskiego.

Prosimy zabrać podręczniki, z którymi Państwo pracują.

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Marina Warsimaszwili,marina.warsimaszwili@ ore.edu.pl, (022) 345-37-22

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.


06.12.2019 - 08.12.2019
Nieaktywny