Szczegóły szkolenia
Nauczanie języka polskiego jako drugiego
Nauczanie języka polskiego jako drugiego

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele języka polskiego/języków obcych

Szkolenie

Wsparcie szkół w zakresie nauczania ucznia władającym językiem polskim w stopniu niewystarczającym.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Marina Warsimaszwili, marina.warsimaszwili@ ore.edu.pl, (022) 345-37-22

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.


13.12.2019 - 15.12.2019
Nieaktywny