Szczegóły szkolenia
Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego
Technologie cyfrowe na lekcjach języka francuskiego

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, Przedstawicielstwo Generalne Walonia-Bruksel, Ambasada Belgii w Warszawie

nauczyciele, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, specjaliści, konsultanci zajmującym się nauczaniem języka francuskiego i zainteresowani tematyką frankofońską

wykład i warsztat

Cele szkolenia:
1. Przygotowanie nauczycieli i specjalistów zajmujących się językiem francuskim do pracy z
narzędziami cyfrowymi.
2. Podniesienie poziomu umiejętności wykorzystania wirtualnych zasobów i materiałów w nauczaniu
języka francuskiego.
3. Opracowanie materiałów dydaktycznych urozmaicających i wzbogacających zajęcia językowe.
Ośrodek Rozwoju Edukacji Centrum Szkoleniowe, 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Anna Susek, tel.: (022) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Kryteria naboru:
Pierwszeństwo mają nauczyciele z podstawowymi umiejętnościami w dziedzinie technologii
cyfrowych oraz ci, którzy mają praktyczną możliwość zastosowania nowych umiejętności w klasie.
W ostatniej kolejności, w razie wolnych miejsc, rekrutowani są: specjaliści ze szkół prywatnych na
prawach publicznych.

- wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
- kolejność zgłoszeń,
- udział max 2 osoby z jednej placówki.

29.11.2019 - 01.12.2019 (Sulejówek)
Nieaktywny