Szczegóły szkolenia
Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się
Nauczanie na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Nauczyciele konsultanci i specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni ds. języków obcych, czynni nauczyciele prowadzący kształcenie w systemie dwujęzycznym z językiem angielskim

Warsztat

Tematyka warsztatów jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji, która powinna wyposażać uczniów w kompetencje i umiejętności przydatne w uczeniu się przez całe życie. Warsztaty umożliwią:

  • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego z ukierunkowaniem na kompetencje w zakresie uczenia się przez całe życie.
  • Zapoznanie się z modelem nauczania na rzecz międzyprzedmiotowego uczenia się w zakresie głębokiego uczenia się
  • doskonaleniewarsztatu pracy na podstawie wskazówek i praktycznych przykładów przedstawionych w trakcie warsztatów.

 

Warsztaty prowadzone są przez trenerów-ekspertów Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, w języku angielskim. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego – minimum B2.

Uwaga: Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą jakiegoś przedmiotu/rzeczy osobistej, która z jakiegoś powodu jest dla nich ważna


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Elżbieta Witkowska , tel. 22 345 37 71 e-mail: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
  • udział max 2 osoby z jednej placówki

Pierwszeństwo naboru mają: nauczyciele konsultanci i specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradcy metodyczni ds. języków obcych,

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.

Osoby zakwalifikowane, chcące skorzystać z noclegu w dniu poprzedzającym warsztaty (bez wyżywienia), proszone są o zaznaczenie tej opcji w formularzu rejestracyjnym.


05.12.2019 - 06.12.2019
Nieaktywny