Szczegóły szkolenia
„Szkoła strefą sukcesów czytelniczych i medialnych” – sieć współpracy i samokształcenia
„Szkoła strefą sukcesów czytelniczych i medialnych” – sieć współpracy i samokształcenia

Doskonalenie nauczycieli-bibliotekarzy

Wydział Innowacji i Rozwoju – Zespół Edukacji Czytelniczej i Medialnej

pracownicy bibliotek pedagogicznych

Sieć współpracy i samokształcenia

Zapraszamy do udziału w Sieci współpracy i samokształcenia – „Szkoła strefą sukcesów czytelniczych i medialnych”.

Celem formy doskonalenia jest zapoznanie uczestników z technikami i metodami wspierającymi bezpieczne i celowe wykorzystywanie przekazu transmedialnego na zajęciach czytelniczych i w edukacji medialnej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Sieć realizowana będzie w dwóch obowiązkowych modułach:

  • Część pierwsza: „Koszyk metod analogowo-cyfrowych promocji czytelnictwa. Wirtualne rozmowy czytelnicze". Koordynator Mariusz Malinowski
  • Część druga: „Współczesne sposoby manipulacji informacją – analiza zagrożeń oraz wsparcie krytycznego myślenia w kontakcie z treściami przekazywanymi poprzez media.” Koordynator Marcin Grzelak

Ramowy harmonogram pracy sieci uwzględnia grudniową przerwę świąteczną. Szczegółowy plan pracy opublikowany zostanie wkrótce.platforma doskonaleniewsieci.pl

Mariusz Malinowski, tel. +48 (22) 570 83 45, e-mail: mariusz.malinowski@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń

Osoby zakwalifikowane do udziału w sieci otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online, nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


18-11-2019 - 17-01-2020
Nieaktywny