Szczegóły szkolenia
Konferencja „Szkoły ćwiczeń w działaniu! (1)”
Konferencja „Szkoły ćwiczeń w działaniu! (1)”

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

dyrektor i nauczyciel szkół, w tym szkół ćwiczeń, przedstawiciele uczelni wyższej, placówek wspomagania, JST, instytucji zainteresowanych utworzeniem szkół ćwiczeń w kolejnej edycji projektów konkursowych

Konferencja

Celem konferencji jest przedstawienie działań szkół ćwiczeń związanych z wdrażaniem Modelu szkoły ćwiczeń do praktyki edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Agnieszka Pietryka Kierownik projektu agnieszka.pietryka@ore.edu.pl 22 22 570-83-49

Kryteria naboru
  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania.
Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.18.11.2019 - 19.11.2019 (Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku)
Nieaktywny