Szczegóły szkolenia
XXXVI seminarium szkoleniowe w Yad Vashem dla nauczycieli na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”– rekrutacja ogólnopolska z priorytetem dla nauczycieli z województw opolskiego i dolnośląskiego
XXXVI seminarium szkoleniowe w Yad Vashem dla nauczycieli na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”– rekrutacja ogólnopolska z priorytetem dla nauczycieli z województw opolskiego i dolnośląskiego

nauczanie o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z International School for Holocaust Studies Yad Vashem w Jerozolimie

doradcy metodyczni oraz nauczyciele realizujący edukację o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze z całej Polski , trenerzy, specjaliści/eksperci edukacji historycznej, edukacji obywatelskiej na rzecz praw człowieka

Rekrutacja ogólnopolska z priorytetem dla województwa opolskiego i dolnośląskiego

Seminarium

Celem seminarium jest doskonalenie nauczycieli – poszerzenie ich wiedzy na temat historii i kultury żydowskiej oraz metodyki nauczania o Holokauście. Uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami i wiedzą, nawiązać współpracę i przygotować się do zorganizowania spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z International School for Holocaust Studies Yad Vashem w Jerozolimie zapraszają nauczycieli realizujących edukację o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze do udziału w XXXV seminarium szkoleniowym, które odbędzie się w dniach 9–17 września 2019 r. w Yad Vashem (Jerozolima). Rekrutacja adresowana jest do nauczycieli z całej Polski, jednakże w tej edycji pierwszeństwo mają nauczyciele z województw opolskiego i dolnośląskiego.

Kryteria rekrutacji uczestników i dokumenty do rekrutacji:

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli z województw opolskiego i dolnośląskiego.

Kryteria rekrutacji:

  • dorobek wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce;
  • zaplanowana w najbliższym czasie organizacja spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej;
  • gotowość kandydata do poprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w swoim regionie;
  • gotowość kandydata do implementowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obszarze edukacji formalnej i doskonalenia nauczycieli, promowania tej tematyki i zorganizowania w swojej szkole (placówce) spotkania, warsztatu, konkursu lub innego wydarzenia rocznicowego dotyczącego upamiętnienia ofiar Holokaustu (gdzie, kiedy, w jaki sposób uczestnik zamierza poprowadzić szkolenie dla innych nauczycieli oraz działania dla innych nauczycieli lub uczniów?);
  • zgoda pracodawcy na oddelegowanie na szkolenie;
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego online;
  • w szkoleniu można uczestniczyć tylko jeden raz. Osoby, które już uczestniczyły w tym szkoleniu proszone są o nieskładnie ponownie dokumentów.

W uzasadnionych przypadkach jedną szkołę może reprezentować dwóch nauczycieli.

Pożądana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na udział w warsztatach, ale nie jest to konieczne. Grupie towarzyszy tłumacz.

Uwaga: przed rozpoczęciem rejestracji należy zeskanować zgodę pracodawcy na oddelegowanie pracownika na szkolenie.

O wynikach rekrutacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani mailowo.

Koszty:

Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży samolotem do Tel Awiwu – lotnisko Ben Guriona (w czerwcu 2019 r. cena biletu wyniosła 1480 zł) i ubezpieczenia (około 100 zł) oraz wnosi opłatę w wysokości 100€ (płatne na miejscu w Yad Vashem) wynikającą z organizacji szkolenia.

Organizatorzy seminarium pokrywają koszty wynagrodzenia ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Data rozpoczęcia szkolenia: (wylot) 16 marca 2020 r.

Pełny program seminarium składa się z dwóch części: część pierwsza (polska) zorganizowana będzie w dniach 14-15 marca 2020 r. (sobota-niedziela) i obejmie szkolenie wprowadzające. ORE zapewnia uczestnikom wyżywienie i zakwaterowanie w Sulejówku. Część druga szkolenia (izraelska) obejmuje szkolenie w Yad Vashem (wylot 16.03.2010 r., powrót 24.03 2020 r.).Yad Vashem (Jerozolima)

Anna Różańska, e-mail: anna.rozanska@ore.edu.pl, tel. +22 345 37 87 w. 237

Uwaga! Niniejsza wiadomość informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


16.03.2020 - 24.03.2020 (Yad Vashem (Jerozolima))
Nieaktywny