Szczegóły szkolenia
Uczenie się we współpracy czyli jak przygotować ciekawszą, efektywną i aktywizującą uczniów lekcję języka niemieckiego
Uczenie się we współpracy czyli jak przygotować ciekawszą, efektywną i aktywizującą uczniów lekcję języka niemieckiego

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE i Goethe-Institut w Warszawie

nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Czynnych zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz metodyków zajmujących się językiem niemieckim i pracujących w systemie edukacji

Warsztat

Coraz więcej nauczycielek i nauczycieli na całym świecie wprowadza metody kooperatywnego uczenia się na lekcjach. Chcą bardziej zaktywizować swoje uczennice i swoich uczniów oraz zachęcić ich do wspólnej pracy.

Uczenie się poprzez współdziałanie, to nie jest tylko praca w grupie czy szczególna forma wspólnego uczenia się, to o wiele więcej! 

Na warsztatach zastanowimy się wspólnie nad głównymi zasadami uczenia kooperatywnego oraz koniecznością jego zastosowania na lekcji języka obcego. Wypróbujemy metody i przeanalizujemy sposoby pracy na lekcji, które szczególnie nadają się do wprowadzenia, zastosowania i przekazania wiedzy o uczeniu się przez współdziałanie.

Chcielibyście Państwo, żeby każda uczennica i każdy uczeń brał aktywny udział w lekcji? Marzycie o tym, żeby wasze uczennice i wasi uczniowie wzajemnie przekazywali sobie wiedzę i wspierali się podczas uczenia się?

Jeśli tak, to zapraszamy na warsztaty!

Cieszymy się na Państwa udział.

Uwaga:

Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, lektorzy uczelni wyższych oraz szkół prywatnych nie są uprawnieni do udziału w warsztatach.


W regionach DELFORTU

Liderzy regionalni


Kryteria naboru:
- wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
- kolejność zgłoszeń,
- udział maks. 2 osób z jednej placówki.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.
 
Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy nie pokrywają  kosztów podróży.

21-02-2020 (Poznań, 7 wolnych miejsc)

07-12-2019 (Jelenia Góra)
Nieaktywny

06-12-2019 (Konin)
Nieaktywny

21-11-2019 (Gdańsk)
Nieaktywny

20-11-2019 (Kraków)
Nieaktywny

20-11-2019 (Nowa Sól )
Nieaktywny

14-11-2019 (Kołobrzeg)
Nieaktywny