Szczegóły szkolenia
Uczenie się we współpracy czyli jak przygotować ciekawszą, efektywną i aktywizującą uczniów lekcję języka niemieckiego
Uczenie się we współpracy czyli jak przygotować ciekawszą, efektywną i aktywizującą uczniów lekcję języka niemieckiego

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE i Goethe-Institut w Warszawie

nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Czynnych zawodowo nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego oraz metodyków zajmujących się językiem niemieckim i pracujących w systemie edukacji

Warsztat

Coraz więcej nauczycielek i nauczycieli na całym świecie wprowadza metody kooperatywnego uczenia się na lekcjach. Chcą bardziej zaktywizować swoje uczennice i swoich uczniów oraz zachęcić ich do wspólnej pracy.

Uczenie się poprzez współdziałanie, to nie jest tylko praca w grupie czy szczególna forma wspólnego uczenia się, to o wiele więcej! 

Na warsztatach zastanowimy się wspólnie nad głównymi zasadami uczenia kooperatywnego oraz koniecznością jego zastosowania na lekcji języka obcego. Wypróbujemy metody i przeanalizujemy sposoby pracy na lekcji, które szczególnie nadają się do wprowadzenia, zastosowania i przekazania wiedzy o uczeniu się przez współdziałanie.

Chcielibyście Państwo, żeby każda uczennica i każdy uczeń brał aktywny udział w lekcji? Marzycie o tym, żeby wasze uczennice i wasi uczniowie wzajemnie przekazywali sobie wiedzę i wspierali się podczas uczenia się?

Jeśli tak, to zapraszamy na warsztaty!

Cieszymy się na Państwa udział.

Uwaga:

Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, lektorzy uczelni wyższych oraz szkół prywatnych nie są uprawnieni do udziału w warsztatach.


W regionach DELFORTU

Liderzy regionalni


Kryteria naboru:
- wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
- kolejność zgłoszeń,
- udział maks. 2 osób z jednej placówki.

Osoby rejestrujące się otrzymają informację pocztą elektroniczną -  wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo od prowadzącego szkolenie lidera programu Delfort.

 
Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy nie pokrywają  kosztów podróży.

28.04.2020 (Kleszczów)
Nieaktywny

18.04.2020 (Olsztyn)
Nieaktywny