Szczegóły szkolenia
Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989. Edycja III – Polski Nowy Jork
Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989. Edycja III – Polski Nowy Jork

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki i Ośrodek Rozwoju Edukacji - Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

nauczyciele, doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

Szkolenie adresowane jest do aktywnych zawodowo nauczycieli i doradców metodycznych historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. VI-VII), szkołach podstawowych (kl. VI i VII) z klasami gimnazjalnymi, liceach i technikach.

Szkolenie

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki i Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają nauczycieli do udziału w szkoleniu Dzieje polskiej emigracji niepodległościowej 1939–1989. Edycja III – Polski Nowy Jork.

Projekt zaplanowany jest na cztery lata w kilku etapach. Pierwszy etap odbył się w roku szkolnym 2017/2018 i poświęcony został ośrodkom emigracyjnym w Wielkiej Brytanii, czyli polskiemu Londynowi. Druga część (2018/2019), to polski Paryż. Trzecia część, w roku szkolnym 2019/2019 przybliży losy polskiej emigracji politycznej w Nowym Jorku.

Szkolenie adresowane jest do aktywnych zawodowo nauczycieli i doradców metodycznych historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. VI–VII), szkołach podstawowych (kl. VI i VII) z klasami gimnazjalnymi, liceach i technikach.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ORE oraz publikacje popularnonaukowe IPN.

W ramach trzeciej części  projektu zaplanowano:

 1. seminaria, na które składać się będą wykłady prowadzone przez znanych historyków oraz zajęcia warsztatowe (17-18 stycznia, 21-22 lutego oraz 20-21 marca 2020);
 2. trzy zadania konkursowe do wykonania przez uczestników po kolejnych zjazdach;
 3. 7-dniowy wyjazd edukacyjny do Nowego Jorku dla uczestników projektu, którzy najlepiej wykonają zadania konkursowe.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty dydaktyki, zakwaterowania, wyżywienia, transportu na terenie Warszawy.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (Warszawa).

Prosimy o pobranie i wypełnienie niezbędnych dokumentów przed rejestracją!
Niekompletna dokumentacja spowoduje odrzucenie z powodów niespełnienia warunków formalnych.

PROGRAM

Proponowane tematy wykładów:

 1. Od Kościuszki i Pułaskiego przez Błękitną Armię do Ignacego Matuszewskiego
 2. Emigracja polska do USA w czasie II wojny światowej
 3. Polska emigracja polityczna w USA po 1945 roku
 4. Jan Nowak Jeziorański
 5. Społeczność Polska w USA po II wojnie światowej, organizacje polonijne
 6. Amerykanie polskiego pochodzenia - Adam Ulam, Zbigniew Brzeziński, Richard Pipes
 7. Emigracja solidarnościowa
 8. Pomoc Polonii dla Polski w okresie stanu wojennego
 9. PRL a Polonia amerykańska
 10. Kultura Polska w USA w czasie i po II wojnie światowej
 11. Kościół w życiu Polonii, najważniejsze ośrodki duszpa

Kryteria naboru

 • adresatami szkolenia są aktywni zawodowo nauczyciele i doradcy metodyczni historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. VI-VII), szkołach podstawowych (kl. VI i VII) z klasami gimnazjalnymi, liceach i technikach.
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
 • dorobek wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce,
 • gotowość kandydata do poprowadzenia po powrocie ze szkolenia spotkań dla nauczycieli w swoim regionie oraz do implementowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obszarze edukacji formalnej                  
 • zgoda dyrektora (pracodawcy) na oddelegowanie pracownika na szkolenie
 • udział maksymalnie 2 osób z jednej placówki
Data szkoleń
17-18 stycznia 2020
21-22 lutego 2020
20-21 marca 2020Warszawa

Przystanek Historia IPN: • Barbara Pamrów, barbara.pamrow@ipn.gov.pl • Renata Bieniek, renata.bieniek@ipn.gov.pl ORE: • Anna Różańska, anna.rozanska@ore.edu.pl

17.01.2020 - 10.10.2020
Nieaktywny