Szczegóły szkolenia
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

Nauczyciele konsultanci i specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, z uprawnieniami do nauczania w klasach VII–VIII szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych

Blended learning

Szkolenie metodyczne blended learning pt. „Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii” skierowane jest do osób z uprawnieniami do nauczania w szkole podstawowej oraz do nauczania w szkołach ponadpodstawowych, zatrudnionych jako: nauczyciele, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści placówek doskonalenia nauczycieli, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności. Szkolenie podzielone zostało na dwie grupy: dla nauczycieli kształcących dzieci w klasach I-VI szkoły podstawowej oraz nauczycieli kształcących dzieci i młodzież w klasach VII-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej.

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne nauczycieli w rozwijaniu kompetencji w zakresie:

 • zwiększenia wiedzy i umiejętności na temat rozwijania własnej kreatywności i postaw proinnowacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii;
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii;
 • zapoznanie z przykładami dobrych praktyk;
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.

Szkolenie będzie odbywało się w następujących grupach:

 1. Grupa I szkolenie dla nauczycieli klas I-VI szkół podstawowych: Część I (e-learningowa): 25 października do 30 listopada 2019 roku, część II (stacjonarna): 16-17 listopada 2019 roku;
 2. Grupa II szkolenie dla nauczycieli klas I-VI szkół podstawowych: Część I (e-learningowa): 25 października do 30 listopada 2019 roku, część II (stacjonarna): 17-18 listopada 2019 roku;
 3. Grupa III szkolenie dla nauczycieli klas VII-VIII szkół podstawowych oraz nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych : Część I (e-learningowa): 25 października do 30 listopada 2019 roku, część II (stacjonarna): 16-17 listopada 2019 roku;
 4. Grupa IV szkolenie dla nauczycieli klas VII-VIIIszkół podstawowych oraz nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych: Część I (e-learningowa): 25 października do 30 listopada 2019 roku, część II (stacjonarna): 17-18 listopada 2019 roku;


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Agnieszka Jaworska tel. 22 345-37-29; e-mail agnieszka.jaworska@ore.edu.pl

Kryteria naboru
 • adresat (określony wyżej)
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
 • zgoda dyrektora placówki (przesłane skanem)
 • proporcjonalny udział uczestników z poszczególnych województw
UWAGA!
Organizator prosi o przywiezienie na szkolenie stacjonarne własnego urządzenia typu laptop, tablet

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji (25.10.2019 r.). Wtedy także przekażemy hasło dostępu do platformy e-learningowej.
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.17.11.2019 - 18.11.2019 (Grupa II: nauczyciele klas I–VI szkół podstawowych)
Nieaktywny

17.11.2019 - 18.11.2019 (Grupa IV: nauczyciele klas VII–VIII szkół podstawowych oraz nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych)
Nieaktywny

16.11.2019 - 17.11.2019 (Grupa I: nauczyciele klas I–VI szkół podstawowych)
Nieaktywny

16.11.2019 - 17.11.2019 (Grupa III: nauczyciele klas VII–VIII szkół podstawowych oraz nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych)
Nieaktywny