Szczegóły szkolenia
Kultura Hiszpanii oraz dydaktyka, materiały i ćwiczenia dynamizujące lekcje języka hiszpańskiego
Kultura Hiszpanii oraz dydaktyka, materiały i ćwiczenia dynamizujące lekcje języka hiszpańskiego

Wspieranie edukacji dwujęzycznej

ORE i Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii

Czynni zawodowo, polscy nauczyciele języka hiszpańskiego oraz nauczający przedmiotów w języku hiszpańskim pracujący w systemie edukacji

Szkolenie

Dzięki szkoleniu nauczyciele:

 1. będą potrafili opracować projekty dotyczące działań edukacyjnych
 2. nauczą się przekazywać wiedzę na temat aspektów sociokulturowych dotyczących hiszpańskiego społeczeństwa
 3. pogłębią wiedzę o metodach i technikach nauczania języka hiszpańskiego
 4. udoskonalą kompetencję językową, dyskursywną i socjokulturową
 5. opracują strategie integrujące język i kulturę na lekcjach języka hiszpańskiego
 6. nauczą się adaptować materiały oraz planować działania służące rozwijaniu umiejętności komunikacji w języku hiszpańskim, z uwzględnieniem celów i treści oraz poziomu ucznia
 7. nabędą umiejętność prezentowania, mając krytyczne podejście, zagadnień związanych z kulturą hiszpańską


Instytut Cervantesa w Krakowie, Centrum szkoleniowe ORE w Sulejówku

Anna Susek, specjalistka ds. języków romańskich Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel: (022) 345 37 75 e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Adresaci szkolenia:

WAŻNE!!!

Czynni zawodowo, polscy nauczyciele języka hiszpańskiego oraz nauczający przedmiotów w języku hiszpańskim pracujący w systemie edukacji, którzy zarejestrowali się poprzez platformę ORE

Pierwszeństwo naboru mają:

 • czynni zawodowo nauczyciele języka hiszpańskiego pracujący w oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim,
 • czynni zawodowo nauczyciele nauczający przedmiotów w języku hiszpańskim w oddziałach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

Kryteria wymagane przez stronę hiszpańską:

 • doświadczenie w nauczaniu
 • możliwość upowszechnienia w swoim środowisku zdobytej na szkoleniu wiedzy.

W szkoleniu nie mogą wziąć udziału:

 • nauczyciele, którzy korzystali z podobnych programów w ciągu ostatnich trzech lat,
 • nauczyciele, narodowości hiszpańskiej, którzy zostali wybrani i zatrudnieni przez Ministerstwo Edukacji i Doskonalenia Zawodowego Hiszpanii.

UWAGA!
Prosimy również o rejstrację na stronie hiszpańskiej (Profex): http://www.educacionyfp.gob.es/polonia/convocatorias-programas/becas-ayudas/cursos-uimp-en-polonia.html

22.11.2019 - 24.11.2019 (Sulejówek)
Nieaktywny

18.11.2019 - 20.11.2019 (Kraków)
Nieaktywny