Szczegóły szkolenia
Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się
Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Stacjonarne

Szkolenie metodyczne blended-learning pt. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się” skierowane jest do osób z uprawnieniami do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz przedmiotów humanistycznych, zatrudnionych jako: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, którzy w swojej pracy dydaktycznej wykorzystywać będą narzędzia TIK. Zapraszamy również wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką szkolenia.


Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – www.szkolenia.ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia
do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE
(www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, w szkole lub placówce oświatowej oraz przesłanie drogą mailową kierownikowi kursu skanu oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie. Rekrutacja jest możliwa do dnia: 25 października 2019 roku, do godz. 12.00.

Cele szkolenia

 1. Zapoznanie z ideą pracy w chmurze.
 2. Tworzenie quizów edukacyjnych.
 3. Przygotowanie gotowych aplikacji w LearningApps.org.
 4. Wykorzystanie kodów QR w edukacji szkolnej.
 5. Zaplanowanie edukacyjnego escape roomu.
 6. Gromadzenie przydatnych narzędzi na wirtualnej tablicy (Padlet i inne narzędzia).
 7. Tworzenie wirtualnej klasy bazującej na filmach nagrywanych przez jej uczestników.
 8. Tworzenie animacji poklatkowych na urządzeniach mobilnych.
 9. Wykorzystanie e-zasobów w edukacji przyrodniczej.
 10. Wykorzystanie e-zasobów w edukacji humanistycznej.
 11. Aplikacje mobilne w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych.
 12. Aplikacje mobilne w pracy nauczyciela humanisty.
 13. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

Organizacja szkolenia

Szkolenie blended-learning składa się z: pracy indywidualnej on-line oraz dwudniowego (16 godzin) spotkania stacjonarnego w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Część e-learningowa będzie miejscem poznania się, dzielenia wiedzą, nowinkami, miejscem wymiany poglądów, strefą relaksu.

Na platformie e-learningowej Uczestnicy będą mogli poznać się wirtualnie z prowadzącymi warsztaty, zadać pytania, na które nasi eksperci udzielą odpowiedzi.

Do wykonania będą cztery zadania przed szkoleniem stacjonarnym oraz quiz samosprawdzający w czasie szkolenia online. Niezbędne materiały i informacje znajdą się w części e-learningowej kursu. Ponadto uczestnicy szkolenia będą tworzyć scenariusz swoich zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK poznanych w czasie szkolenia.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy proszeni są o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

 

Po ukończeniu szkolenia osoba uczestnicząca w kursie będzie:

 • znać przepisy prawa autorskiego oraz zasady korzystania z treści publikowanych w Internecie,
 • znać wybrane e-zasoby i planować ich wykorzystanie w swojej pracy, 
 • znać najnowsze koncepcje pedagogiczne odwołujące się do wykorzystania TIK,
 • wykorzystywać wybrane narzędzia TIK na swoim przedmiocie,
 • planować lekcje/zajęcia z wykorzystaniem poznanych narzędzi TIK,
 • tworzyć własne e-zasoby.

 

Kryteria oceniania i warunki ukończenia szkolenia

Warunkiem zaliczenia szkolenia  będzie udział w całym szkoleniu stacjonarnym i e-learningowym oraz wykonanie zadania nr 2 (potwierdzenie realizacji scenariusza – wypracowanego w trakcie szkolenia – na własnej lekcji – i przesłanie go na platformę e-learningową w terminie nie dłuższym niż 12 dni od zakończenia szkolenia – maksymalnie do dnia 30 listopada 2019 roku.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie realizowane będzie w czterech grupach:

 1. Grupa I nauki przyrodnicze: Część I (e-learningowa):  25 października do 30 listopada 2019 roku, część II (stacjonarna): 16-17 listopada 2019 roku;
 2. Grupa II nauki przyrodnicze : Część I (e-learningowa):  25 października do 30 listopada 2019 roku, część II (stacjonarna): 17-18 listopada 2019 roku;
 3. Grupa I nauki humanistyczne : Część I (e-learningowa): 25 października do 30 listopada 2019 roku, część II (stacjonarna): 16-17 listopada 2019 roku;
 4. Grupa II nauki humanistyczne: Część I (e-learningowa): 25 października do 30 listopada 2019 roku, część II (stacjonarna): 17-18 listopada 2019 roku;

Po tym terminie zostaną wysłane zaświadczenia dla uczestników spełniających warunki zaliczenia.

Wsparcie w trakcie szkolenia

Odpowiedzi merytorycznych i organizacyjnych związanych z realizacją szkolenia udziela:

Anna Kasperska-Gochna, tel.: 22 345 37 73, mail: anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl

 

Moderowanie zajęć na platformie e-learningowej : prowadzące Anna Grzybowska i Agnieszka Halicka  (kontakt do prowadzących zostanie podany razem z hasłem do logowania).

Narzędzia stosowane podczas szkolenia:

 1. Komunikacja: platforma Moodle, edytor tekstu (np. MS Word), poczta elektroniczna.
 2. Informacja: przeglądarka internetowa – zalecana Mozilla Firefox (min. wersja 15).
 3. Prezentacja: edytor prezentacji (np. MS PowerPoint), zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player.
 4. Bezpłatne programy i aplikacje podane w czasie szkolenia.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Anna Kasperska-Gochna, anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 73

Kryteria naboru 
 • adresat (określony wyżej)
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
 • zgoda dyrektora placówki (przesłane skanem)
 • proporcjonalny udział uczestników z poszczególnych województw
UWAGA!
Organizator prosi o przywiezienie na szkolenie stacjonarne własnego urządzenia typu laptop, tablet

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji (25.10.2019 r.). Wtedy także przekażemy hasło dostępu do platformy e-learningowej.
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.


17.11.2019 - 18.11.2019 (Sulejówek)
Nieaktywny

17.11.2019 - 18.11.2019 (Sulejówek)
Nieaktywny

16.11.2019 - 17.11.2019 (Sulejówek)
Nieaktywny

16.11.2019 - 17.11.2019 (Sulejówek)
Nieaktywny