Szczegóły szkolenia
Ogólnopolska konferencja „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”
Ogólnopolska konferencja „Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie”

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

dyrektorzy MOW i MOS

Nabór otwarty dla dyrektorów MOW/MOS. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej placówki.

Konferencja

Celem konferencji jest upowszechnianie innowacyjnych metod pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej ukierunkowanych na rozwój potencjałów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zasoby społeczne i osobowościowe a adaptacyjne i nieadaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie
  • Diagnoza pozytywna w resocjalizacji
  • Kreująca działalność wychowawcza - nowy model działań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w perspektywie twórczej resocjalizacji
  • Umiejętność budowania profesjonalnych relacji podstawą pracy resocjalizacyjnej
  • Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich w kontekście paradygmatu resilience
  • Rozwijanie kompetencji osobistych, zawodowych i społecznych wychowanków w modelu oddziaływań kreatywnych - przykłady dobrych praktyk


Aula ORE, Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa

Maria Depta maria.depta@ore.edu.pl tel.: 22 570 83 14

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na konferencję. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę i wyżywienie natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


18-10-2019
Nieaktywny