Szczegóły szkolenia
Stosowanie Testu Rozwoju Językowego (TRJ) dla psychologów
Stosowanie Testu Rozwoju Językowego (TRJ) dla psychologów

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami

psycholodzy

Szkolenie

Zapoznanie uczestników z zasadami badania oraz obliczania i interpretowania wyników TRJ. Test umożliwia ocenę poziomu rozwoju językowego dziecka oraz diagnozę zaburzeń językowych. Planuje się realizację szkolenia w wymiarze: 2 godz. dydaktyczne wykładu oraz 4 godz. dydaktyczne warsztatów w siedzibie ORE w Warszawie. Jego uczestnikami będą psycholodzy, będący pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy na co dzień prowadzą badania diagnostyczne.

Uczestnicy otrzymają narzędzie do pracy i wykorzystania tylko podczas szkolenia.

Warszawa, Al. Ujazdowskie 28

Artur Matejkowski, 22/570 83 40, artur.matejkowski@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decyduje adresat oraz kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną, nastepnego dnia od zamknięcia rejetracji wraz ze szczegółowym programem szkolenia. Szkolenie odbedzie się 21/8/2019 r. w godz. 10.30-16.00.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają tylko dydaktykę. Nie zapewniają wyżywienia, w  tym napojów (kawy, herbaty, wody) i nie pokrywają kosztów podróży.


21-08-2019
Nieaktywny