Szczegóły szkolenia
Cyfrowe portfolio – język algorytmów
Cyfrowe portfolio – język algorytmów

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Brak adresatów

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz pozostałych nauczycieli wykorzystujących lub zamierzających wykorzystywać elementy myślenia algorytmicznego w dydaktyce nauczanego przedmiotu. W szczególności zachęcamy do udziału nauczycieli informatyki, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia).

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne nauczycieli w rozwijaniu kompetencji z zakresu:

  • kształcenia logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji;
  • programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, a także innych urządzeń cyfrowych;
  • wykorzystania metodyki kształcenia informatycznego do rozwiązywania problemów i programowania zgodnie z modelem: od znalezienia rozwiązania na drodze kreatywnego, logicznego i abstrakcyjnego myślenia przez określenie dla niego algorytmu, aż do jego realizacji.
Kryteria naboru
  • adresat - doradcy zawodowi, doradcy metodyczni, nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu język algorytmów.
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację wraz z kodem dostępu do kursu pocztą elektroniczną.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

 platforma e-learningowa ORE

Elżbieta Witkowska, e-mail: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl; Agnieszka Jaworska - moderator kursu, e-mail: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl

Szkolenie online realizowane będzie od 15.05. 2020 r. do 25.06.2020 r.
Nieaktywny