Szczegóły szkolenia
Odkrywamy Prawo Humanitarne (OPH)
Odkrywamy Prawo Humanitarne (OPH)

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Brak adresatów

Kurs e-learningowy

Program „Odkrywamy Prawo Humanitarne” został stworzony przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, w Polsce jest wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Polski Czerwony Krzyż. Kurs e-learningowy przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami w klasach 7-8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę, aby w ramach swoich przedmiotów prowadzić zajęcia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.


e-learning

Elżbieta Witkowska, e-mail: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl

Kryteria naboru
  • adresat - doradcy zawodowi, doradcy metodyczni, nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu prawa humanitarnego.
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną. Zaświadczenia będą wydawane WYŁĄCZNIE osobom spełniającym kryteria naboru.


Szkolenie e-learningowe (1.09-1.12.2019)
Nieaktywny