Szczegóły szkolenia
Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne
Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne

Doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni

Stacjonarne

Vademecum

Konferencja/warszaty zostanie przeprowadzona w ramach realizacji zadania pod nazwą „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”.

W konferencji/warsztatach może wziąć udział wyłącznie nauczyciel konsultant, nauczyciel metodyk lub inny nauczyciel posiadający pismną akceptacją dyrektora ośrodka doskonalenia nauczycieli. Zgodę na udział kandydat zamieszcza w jednym z pól formularza.

Konferencja/warsztaty jest bezpłatna (organizator zapewnia nocleg, wyżywienie, sale szkoleniowe, wykładowców i materiały szkoleniowe).
Organizator nie zwraca kosztów podróży i dojazdu, nie zapewnia miejsc parkingowych.

Zgłoszenie na konferencję/warsztaty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu będzie wysyłane indywidualnie po 14.08.2019.

Rejestracja możliwa jest do dnia 14.08.2019 roku.Warszawa

Waldemar Krawiec (waldemar.krawiec@ore.edu.pl) tel. 22 345 37 48, Paweł Stępniak (pawel.stepniak@ore.edu.pl) tel. 22 345 37 90

27-08-2019 - 05-09-2019 (Biologia)
Nieaktywny

27-08-2019 - 29-08-2019 (Geografia)
Nieaktywny

27-08-2019 - 29-08-2019 (Chemia)
Nieaktywny

27-08-2019 - 29-08-2019 (Filozofia (etyka))
Nieaktywny

27-08-2019 - 29-08-2019 (Fizyka)
Nieaktywny

27-08-2019 - 29-08-2019 (Historia)
Nieaktywny

27-08-2019 - 29-08-2019 (Język polski)
Nieaktywny

27-08-2019 - 29-08-2019 (Muzyka (historia muzyki))
Nieaktywny

27-08-2019 - 29-08-2019 (Wychowanie fizyczne)
Nieaktywny

01-08-2019 - 16-08-2019 (Matematyka)
Nieaktywny

01-08-2019 - 16-08-2019 (Wiedza o społeczeństwie)
Nieaktywny

01-08-2019 - 14-08-2019 (Plastyka (historia sztuki))
Nieaktywny

19-07-2019 - 15-08-2019 (Informatyka)
Nieaktywny