Szczegóły szkolenia
1. Organizacja ksztalcenia zawodowego i ustawicznego; 2.Planowanie procesu dydakycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
1. Organizacja ksztalcenia zawodowego i ustawicznego; 2.Planowanie procesu dydakycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Do godziny 13 w dniu 13 listopada 2019 r.; O przyjeciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (dla uczestników spełniajacych warunki rekrutacji). Liczba miejsc 25

Stacjonarne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach: 
1. Organizacja ksztalcenia zawodowego i ustawicznego;
2. Planowanie procesu dydakycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Część stacjonarna od 19 do 21 listopada 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku

 1. Organizacja ksztalcenia zawodowego i ustawicznego
Cel szkolenia:

 - upowszechnianie informacji w zakresie zmian w kształceniu w formach szkolnych i pozaszkolnych;
 - upowszechnienie informacji  o funkcjonowaniu ZSK w kształceniu zawodowym i ustawicznym;
- doskonalenie umiejętności opracowania oferty edukacyjnej szkół, placówek i centrów;
 - wymiana doświadczeń w zakresie organizacji szkół, placówek i centrów.

Moduły:

-          Idea Uczenie się przez całe życie

-          Uwarunkowania rynkowe kształcenia zawodowego

-          Zintegrowany system kwalifikacji

-          Transfer osiągnięć i zapewnianie, jakości   w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)

-          Mobilność w kształceniu zawodowym

-          Organizacja kształcenia zawodowego w   formach szkolnych i pozaszkolnych

-          Oferta edukacyjna szkoły, placówki   centrum (Ścieżki kształcenia zawodowego)2. Planowanie procesu dydakycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
Cel szkolenia:
- przygotowanie pracowników PDN do pracy z nauczycielami w zakresie planowania procesu dydaktycznego;
-  zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie ksztąłcenia zawodowego i ustawiczengo;
- poszerzenie kompetencji  w zakresie konstruowania i modernizacji programu nauczania zawodu z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego, w szczególności nowej podstawy programowej kształcenia w  zawodzie szkolnictwa branżowego, ramowego planu nauczania oraz warunków i potrzeb szkoły.
  •   Podstawy prawne w zakresie planowania   procesu dydaktycznego
  •   Uwarunkowania w planowaniu   dydaktycznym
  •   Dokumentacja programowa w kształceniu   zawodowym
  •   dydaktyka kształcenia zawodowego
  •   planowanie procesu dydaktycznego
  •   Taksonomia celów
  •   Ewaluacja programu nauczania zawodu

Program organizacja.pdf

Program planowanie.pdf 

Materiały na szkolenie:
Raport z ankiety "Ważne decyzje-wybór szkoły 2018.pdf 

Ankiety:
  "Ważne decyzje wybór szkoły - edycja 5"

Ankieta"Ważne decyzje - wybór szkoły"  dla nauczycieli i dorosłych
na sieci wsparcia i współpracy  NAUKA ZAWODU  (po zalogowaniu)

Podczas trwania kursu będziemy korzystać z zasobow SW NAUKA ZAWODU

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

bogdan.kruszakin@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 88

 
Termin zgłaszania:  do 13 listopada 2019 r do godz. 13 za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego: szkolenia.ore.edu.pl   
Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe przez bezpośredni kontakt z prowadzącym  

(Bogdan Kruszakin bogdan.kruszakin@ore.edu.pl tel. (22) 345-37-88

Zgłoszenie się na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane oddzielnym mailem po dniu 13 listopada 2019 r.
Rozpoczęcie szkolenia w dniu 19 listopada o godzinie 13
Zakończenie szkolenia w dniu 21 listopada o godzinie 13

Organizatorzy

Zapewniają bezpłatne: dydaktykę, nocleg i wyżywienie 
nie pokrywają kosztów dojazdu


19-11-2019 - 21-11-2019 (Sulejówek)
Nieaktywny