Szczegóły szkolenia
Profilaktyka uzależnień behawioralnych. Edycja II
Profilaktyka uzależnień behawioralnych. Edycja II

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pedagodzy szkolni, psycholog szkolny, nauczyciele

Kurs e-learningowy

Cel główny: podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Cele szczegółowe:

  • zapoznanie ze specyfiką uzależnień behawioralnych,
  • zapoznanie z koncepcjami uzależnień behawioralnych,
  • zapoznanie ze sposobami rozpoznawania problemu związanego z uzależnieniem behawioralnym, zapoznanie ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi.


platforma Moodle

Elżbieta Stawecka, elzbieta.stawecka@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 38

Kryteria naboru:
  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


szkolenie odbędzie się w terminie 1–31.07.2019 r.
Nieaktywny