Szczegóły szkolenia
XXXV seminarium szkoleniowe w Yad Vashem dla nauczycieli na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”– rekrutacja ogólnopolska z priorytetem dla nauczycieli z województw małopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego
XXXV seminarium szkoleniowe w Yad Vashem dla nauczycieli na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”– rekrutacja ogólnopolska z priorytetem dla nauczycieli z województw małopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego

nauczanie o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie

doradcy metodyczni oraz nauczyciele realizujący edukację o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze z całej Polski , trenerzy, specjaliści/eksperci edukacji historycznej, edukacji obywatelskiej na rzecz praw człowieka

Seminarium adresowane jest do edukatorów z całej Polski

Seminarium

Celem seminarium jest doskonalenie nauczycieli – poszerzenie ich wiedzy na temat historii i kultury żydowskiej oraz metodyki nauczania o Holokauście. Uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami i wiedzą, nawiązać współpracę i przygotować się do zorganizowania spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie zapraszają nauczycieli realizujących edukację o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze do udziału w XXXV seminarium szkoleniowym, które odbędzie się w dniach 9–17 września 2019 r. w Yad Vashem (Jerozolima). Rekrutacja adresowana jest do nauczycieli z całej Polski, jednakże w tej edycji pierwszeństwo mają nauczyciele z województw małopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego oraz nauczyciele organizujący spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej.

Kryteria rekrutacji uczestników i dokumenty do rekrutacji:

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli z województwmałopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Jeżeli liczba kandydatów z priorytetowych województw będzie mniejsza niż liczba dostępnych miejsc, wtedy rekrutacja obejmie także zgłoszenia kandydatów z pozostałych regionów Polski.

Kryteria rekrutacji:

  • dorobek wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce;
  • zaplanowana w najbliższym czasie organizacja spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej;
  • gotowość kandydata do poprowadzenia spotkań dla nauczycieli w swoim regionie;
  • gotowość kandydata do implementowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obszarze edukacji formalnej i doskonalenia nauczycieli, promowania tej tematyki i zorganizowania w swojej szkole (placówce) spotkania, warsztatu, konkursu lub innego wydarzenia rocznicowego dotyczącego upamiętnienia ofiar Holokaustu (gdzie, kiedy, w jaki sposób uczestnik zamierza poprowadzić szkolenie dla innych nauczycieli oraz działania dla innych nauczycieli lub uczniów?);
  • zgoda dyrektora (pracodawcy) na oddelegowanie pracownika na szkolenie;
  • wypełnienie formularza rejestracyjnego online.

W uzasadnionych przypadkach jedną szkołę może reprezentować dwóch nauczycieli.

Pożądana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na udział w warsztatach, ale nie jest to konieczne. Grupie towarzyszy tłumacz.

Uwaga: przed rozpoczęciem rejestracji należy zeskanować zgodę dyrektora na oddelegowanie pracownika.

Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium otrzymają informację o wynikach rekrutacji pocztą elektroniczną.

Koszty:

Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży samolotem do Tel Awiwu – lotnisko Ben Guriona (w czerwcu 2019 r. cena biletu wyniosła 1480 zł) i ubezpieczenia (około 100 zł) oraz wnosi opłatę w wysokości 100€ (płatne na miejscu w Yad Vashem) wynikającą z organizacji szkolenia.

Organizatorzy seminarium pokrywają koszty wynagrodzenia ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Data rozpoczęcia szkolenia: (wylot) poniedziałek 9 września 2019 r.

Pełny program seminarium składa się z dwóch części. Pierwsza z nich (polska) zorganizowana będzie w dniach 7–8 września 2019 r. (sobota–niedziela) i obejmie szkolenie wprowadzające. ORE zapewnia uczestnikom wyżywienie i zakwaterowanie w Sulejówku. Część druga (izraelska) obejmuje szkolenie w Yad Vashem (wylot 9.09 i powrót 17.09.2019).Yad Vashem (Jerozolima)

Anna Różańska, e-mail: anna.rozanska@ore.edu.pl, tel. +22 345 37 87 w. 237

Uwaga! Wiadomość, którą otrzymacie Państwo po wypełnieniu formularza informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.


09.09.2019 - 17.09.2019
Nieaktywny