Szczegóły szkolenia
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – rola JST
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów – rola JST

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) nadzorujących organizację pracy szkół i przedszkoli

Szkolenie

Adresaci szkolenia: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych w swoich jednostkach.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy samorządowcom z zakresu możliwości rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form pracy z uczniami. Szkolenie skupi się na wskazaniu roli JST we wdrażaniu nowości technologicznych i informatycznych w prowadzonych szkołach i placówkach.

W ramach szkolenia odbędą się zajęcia w sesjach tematycznych – kodowanie, programowanie, aplikacje webowe, urządzenia peryferyjne, Design Thinking. Spis szczegółowych zagadnień znajduje się w programie szkolenia.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, uczestnicy przećwiczą zdobyte umiejętności w zakresie kodowania, programowania itd. Ponadto będą mieli możliwość dyskusji nad różnymi rozwiązaniami czy specyficznymi metodami pracy pobudzającymi kreatywność i innowacyjność uczniów oraz zadawania pytań doświadczonym osobom prowadzącym szkolenie.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA –ROZWÓJ na lata 2014–2020.

logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum.
W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Zapisanie się na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane oddzielnym mailem do 10 czerwca 2019 r.


17.06.2019 - 18.06.2019
Nieaktywny