Szczegóły szkolenia
Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne
Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne

Doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni

Stacjonarne

Konferencja/warszaty zostanie przeprowadzona w ramach realizacji zadania pod nazwą „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”.

W konferencji/warsztatach może wziąć udział wyłącznie nauczyciel konsultant, nauczyciel metodyk lub inny nauczyciel posiadający pismną akceptacją dyrektora ośrodka doskonalenia nauczycieli. Zgodę na udział kandydat zamieszcza w jednym z pól formularza.
Informację o szkoleniu Dyrektorzy otrzymali drogą mailową, a także w formie pisemnego zaproszenia (list polecony).

Konferencja/warsztaty jest bezpłatna (organizator zapewnia nocleg, wyżywienie, sale szkoleniowe, wykładowców i materiały szkoleniowe).
Organizator nie zwraca kosztów podróży i dojazdu, nie zapewnia miejsc parkingowych.

Zgłoszenie na konferencję/warsztaty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu będzie wysyłane indywidualnie.Warszawa

Waldemar Krawiec (waldemar.krawiec@ore.edu.pl) tel. 22 345 37 48, Paweł Stępniak (pawel.stepniak@ore.edu.pl) tel. 22 345 37 90

28-06-2019 - 30-06-2019 (Chemia)
Nieaktywny

28-06-2019 - 30-06-2019 (Matematyka)
Nieaktywny

28-06-2019 - 30-06-2019 (Biologia)
Nieaktywny

28-06-2019 - 30-06-2019 (Fizyka)
Nieaktywny

28-06-2019 - 30-06-2019 (Geografia)
Nieaktywny

28-06-2019 - 30-06-2019 (Historia)
Nieaktywny

28-06-2019 - 30-06-2019 (Język polski)
Nieaktywny

28-06-2019 - 30-06-2019 (Wiedza o społeczeństwie)
Nieaktywny