Szczegóły szkolenia
Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży - II edycja
Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży - II edycja

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy MOW, pracownicy MOS, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Po weryfikacji formularza zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji dotyczących specyfiki zjawiska depresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży, sygnałów ostrzegawczych oraz sposobów reagowania.

Treści kształcenia zostały podzielone na cztery moduły tematyczne:

Moduł 1. Depresja wśród dzieci i młodzieży
 • Rozpowszechnienie depresji wśród dzieci i młodzieży;
 • Przyczyny depresji;
 • Objawy depresji;
 • Maski depresji – nadużywanie środków psychoaktywnych, uzależnienie od komputera, zaburzenia odżywiania.
Moduł 2. Myśli i tendencje samobójcze
 • Motywy samobójstw wśród młodzieży;
 • Czynniki ryzyka samobójstwa;
 • Szacowanie ryzyka samobójstwa.

Moduł 3. Samookaleczenia

 • Przyczyny i funkcje samookaleczeń;
 • Typowe reakcje wobec osób okaleczających się;
 • Depresja a samookaleczenia.

Moduł 4. Jak reagować w szkole i placówce?

 • Jak reagować na depresję wśród dzieci i młodzieży?
 • Jak reagować na myśli i deklaracje samobójcze?
 • Jak reagować na przypadki samookaleczeń?

Sylabus kursu.pdf

Autorką materiałów jest Klaudia Siwek – psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, posiadająca również certyfikat terapii  EMDR wydany przez Uniwersytet w Birmingham i atestowany przez Europejskie Towarzystwo Terapii EMDR. Współautorka poradnika „Depresja nastolatków”.

Platforma Moodle

joanna.kulesza@ore.edu.pl tel. 22 570 83 16

Kurs prowadzony jest metodą e-learningową i przeznaczony dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie jest bezpłatne. 
Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Nie jest ono jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Kryterium kwalifikacji jest zatrudnienie w ww. placówkach i kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną ze szczegółami logowania się na platformie. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc lub do 20.06.2019

 


03-06-2019 - 24-06-2019
Nieaktywny