Szczegóły szkolenia
Kompetencje kuratora oświaty a kompetencje JST jako organu prowadzącego szkoły/placówki w świetle ostatnich reform
Kompetencje kuratora oświaty a kompetencje JST jako organu prowadzącego szkoły/placówki w świetle ostatnich reform

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w swoich jednostkach

Szkolenie

Rezultaty szkolenia: Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy w pigułce na temat zadań organu prowadzącego, jakim jest JST w zakresie nadzoru nad podległymi szkołami i placówkami oświatowymi.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu zagadnień prawnych dotyczących zmian w kompetencjach kuratora oświaty i organu prowadzącego, jakim jest jednostka samorządu terytorialnego. Szkolenie będzie dotyczyło praktycznego aspektu tematu,dostarczy wiedzy na temat stosowania prawa.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami oraz zadawania pytań doświadczonym osobom prowadzącym szkolenie.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA –ROZWÓJ na lata 2014–2020.


logotypy:Funduszy Europejski, Unii Europejskie, Rzeczypospolitej Polskiej


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum.
W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Zapisanie się na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 6 czerwca 2019 r.


10.06.2019 - 11.06.2019
Nieaktywny