Szczegóły szkolenia
Podejście zadaniowe i inne strategie na lekcjach języka francuskiego
Podejście zadaniowe i inne strategie na lekcjach języka francuskiego

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze PRZEDSTAWICIELSTWO GENERALNE WALONIA-BRUKSELA AMBASADA BELGII W WARSZAWIE

specjaliści, nauczyciele, nauczyciele metodycy, konsultanci zajmującym się nauczaniem języka francuskiego i zainteresowani tematyką frankofońską

wykład i warsztat

Cele szkolenia:

  1. Opanowanie umiejętności dynamizacji zajęć języka francuskiego.
  2. Nabycie umiejętności efektywnego wykorzystania zróżnicowanych strategii i podejść.
  3. Poznanie elementów kultury frankofońskiej i nabycie umiejętności wykorzystania ich na zajęciach języka francuskiego.


Kryteria naboru:

  1. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy nie brali w tym roku udziału w szkoleniach dla romanistów.
  2. Z każdej placówki przyjmowany jest tylko jeden specjalista.

W ostatniej kolejności, w razie wolnych miejsc, rekrutowani są: specjaliści ze szkół prywatnych na prawach publicznych.Centrum Szkoleniowe ORE, 05-070 Sulejówek, ul. I. Paderewskiego 77

Anna Susek, specjalistka ds. języków romańskich Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel.: (022) 345 37 75 wew: 217 e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.


07-06-2019 - 08-06-2019
Nieaktywny