Szczegóły szkolenia
Szkolenie „Edukacja zdrowotna w szkole”
Szkolenie „Edukacja zdrowotna w szkole”

Promocja zdrowia

Wydział Wychowania i Profilaktyki / Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

szkolenie adresujemy do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli zajmujących się tematyką edukacji zdrowotnej w szkole

Szkolenie

Celem szkolenia jest:

  • wsparcie merytoryczne pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli w zakresie organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej w szkole;
  • omówienie zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej wchodzących w zakres bloków tematycznych i wymagań uwzględnionych w podstawie programowej;
  • podniesienie kompetencji w zakresie diagnozowania, planowania i ewaluacji programów z zakresu edukacji zdrowotnej w szkole;
  • podniesienie kompetencji w zakresie kształtowania umiejętności dotyczących metodyki edukacji zdrowotnej w szkole. 


Centrum Szkoleniowe ORE, 05-070 Sulejówek ul. I. Paderewskiego 77

Valentina Todorovska-Sokołowska, tel. 22 570 83 05, e-mail: valentina.todorovska@ore.edu.pl


Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu 21.05.2019 r. otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, wyżywienie i zakwaterowanie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.


03.06.2019 - 04.06.2019
Nieaktywny