Szczegóły szkolenia
Marketing szkół i placówek oświatowych
Marketing szkół i placówek oświatowych

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

nauczyciele konsultanci, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, doradcy zawodowi

Do godziny 15 w dniu 6 maja 2019 r.; O przyjeciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (dla uczestników spełniajacych warunki rekrutacji).

Stacjonarne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu Uczenie się przez całe życie – ścieżki rozwoju zawodowego


Część stacjonarna od 14 do 16 maja w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku

 Celem szkolenia jest

   1. Upowszechnienie informacji nt. kształcenia zawodowego i ustawicznego z uwzględnieniem wprowadzanych zmian
   2. Podniesienie kompetencji w zakresie marketingu i promocji szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne
   3. Zastosowanie działań marketingowych w pracy.
   4. Upowszechnienie informacji o zintegrowanym systemie kwalifikacji, uczeniu się przez całe życie oraz ECVET
   Zachowanie trwałości i prezentowanie produktów projektów POWER realizowanych przez ORE dot. kształcenia zawodowego: "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1., Etap 2., Etap 3.", "Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych", "Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.

Zagadnienia/moduły:


Zagadnienia
(moduły) tematyczne
/ liczba godzin:

FUNKCJONOWANIE RYNKU EDUKACYJNEGO

-         Uczenie się przez całe życie;

-         Systemy kwalifikacji

-         Organizacja kształcenia zawodowego

8

ELEMENTY MARKETINGU OŚWIATOWEGO

-         Wprowadzenie do marketingu

-         Rola marketingu w usługach edukacyjnych

-         Badania rynku edukacyjnego

-         Planowanie działań marketingowych

-         Organizacja promocji w szkole/ placówce

14

 

Razem

22Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

bogdan.kruszakin@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 96;

 
Termin zgłaszania:  do 6 maja 2019 r do godz. 10 za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego: szkolenia.ore.edu.pl   
Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe przez bezpośredni kontakt z prowadzącym  

(Bogdan Kruszakin bogdan.kruszakin@ore.edu.pl tel. (22) 345-37-96

Zgłoszenie się na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane oddzielnym mailem po dniu 6 maja 2019 r.
Rozpoczęcie szkolenia w dniu 14 maja o godzinie 12
Zakończenie szkolenia w dniu 16 maja o godzinie 13:40

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu


14.05.2019 - 16.05.2019
Nieaktywny