Szczegóły szkolenia
Szkolenie DELFORT: Praca projektowa – treści realioznawcze ze świata współczesnej młodzieży niemieckiej
Szkolenie DELFORT: Praca projektowa – treści realioznawcze ze świata współczesnej młodzieży niemieckiej

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych ORE oraz Goethe Institut w Warszawie

nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Szkolenie adresujemy nauczycieli języka niemieckiego drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego

Warsztat

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim: Praca projektowa – treści realioznawcze ze świata współczesnej młodzieży niemieckiej

Motywacja do nauki języka obcego wzrasta podczas nauczania zorientowanego na odpowiednie zadania, impulsy i pracę projektową, które uwzględniają tematy dla młodzieży ważne, aktualne i frapujące. Podczas pracy metodą projektu uczniowie uczą się samodzielności, podejmowania decyzji w grupie, planowania, twórczego myślenia i prezentowania wyników swojej pracy, rozwijają wszystkie kompetencje językowe oraz sprawdzają swoje umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych.

Zapraszamy na warsztaty, podczas których wypróbujemy propozycje pracy projektowej z młodzieżą.


Liderzy i regiony

 1. województwo łódzkie i świętokrzyskie
  lider: Ewa Violetta Ciemnicka
  eciemnicka@wckp.lodz.pl
  tel. 501 785 998
 2. województwo lubuskie
  lider: Małgorzata Fojecka
  fojecka.m@op.pl
  tel. 607 354 108
 3. województwo mazowieckie
  lider: Aneta Gładys
  agladys712@gmail.com
  tel. 607 354 108
 4. województwo świętokrzyskie i łódzkie
  lider: Adam Grodek
  gro78@wp.pl
  tel. 600 653 103
 5. województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie
  lider: Ksenia Herbst-Buchwald
  xeniaherbst@gmail.com
 6. województwo opolskie i dolnośląskie
  lider: Małgorzata Kupis
  gosiakupis@wp.pl

  tel. 603 344 908
 7. województwo podlaskie
  lider: Krystyna Łuniewska
  krystynaluniewska85@gmail.com 
 8. województwo śląskie i dolnośląskie
  lider: Aleksandra Łyp-Bielecka
  abalb@o2.pl
 9. województwo lubelskie
  lider: Iwona Machowicz
  iwonamachowicz@wp.pl
 10. województwo pomorskie, zachodniopomorski
  lider: Dorota Niewiadomska
  delfort.pom.gi@gmail.com
  tel. 501 537 122
 11. województwo podkarpackie
  lider: Agnieszka Siuta
  agas@autograf.pl
 12. województwo małopolskie
  lider: Waldemar Grzebień
  waldkamm@interia.pl
  tel. 608 523 198
 13. województwo warmińsko-mazurskie i Warszawa
  lider: Małgorzata Konopacka
  malgorzata.konopacka@warschau.goethe.org
  tel. 508 522 778

W regionach DELFORTU: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelsko-podkarpackim, małopolsko-śląskim, łódzkim i świętokrzyskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim.

Liderzy regionalni

Szkolenie jest bezpłatne.

Kryteria naboru:

 1. wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
 • kolejność zgłoszeń,
 • udział maks. 2 osób z jednej placówki.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.


01-06-2019 (Rzeszów)
Nieaktywny

18-05-2019 (Żagań)
Nieaktywny