Szczegóły szkolenia
Metody twórczej resocjalizacji w praktyce: Teatr Forum i techniki Augusto Boala.II edycja
Metody twórczej resocjalizacji w praktyce: Teatr Forum i techniki Augusto Boala.II edycja

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie adresowane jest do kadry MOW i MOS, (wychowawców, psychologów, pedagogów) przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba osób reprezentujących placówki MOW i MOS (75%) oraz PDN (25%). Możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch osób z jednej placówki.

Szkolenie

Podstawowym celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji w zakresie stosowania metody Teatru Forum i innych technik Augusto Boala w kontekście twórczej resocjalizacji.

Udział w Szkoleniu pozwoli uczestnikom:

  • poznać podstawowe założenia teoretyczne i metodycznych twórczej resocjalizacji,
  • poznać ćwiczenia i zabawy stworzone przez Augusto Boala (służących m.in. integracji grupy, budowaniu atmosfery zaufania, de-automatyzacji, pracy nad konkretnymi tematami),
  • poznać założenia metody teatru forum i teatru obrazu,
  • rozwinąć kompetencje bezpiecznego prowadzenia warsztatów z wykorzystaniem metod teatralnych/dramowych.

 Przygotowanie teatralne nie jest wymagane, ale w sposób szczególny zapraszamy osoby pracujące w wychowankami metodami teatralnymi/dramowymi. 

Prowadzenie:

Maria Depta

Superwizorka warsztatu dramowego, trenerka warsztatu rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, nauczycielka akademicka oraz autorka artykułów na temat Teatru Zaangażowanego Społecznie. Od 2003 tworzy i realizuje warsztaty, szkolenia, społeczne i edukacyjne projekty oparte na metodzie dramy, teatru forum, teatru ze społecznością adresowane do różnych grup odbiorców (m.in. wychowanków MOW,  seniorów, liderów młodzieżowych, uchodźców, osób niepełnosprawnych, żołnierzy). Jest  pracownikiem WRS ORE, wiceprezeską Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury, pracownikiem dydaktycznym WSNS Pedagogium w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, roczny kurs Dramy Stosowanej w Exeter University (Wielka Brytania), Szkołę Trenerów FRDL oraz wiele polskich i zagranicznych kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu pracy z grupą, dramy i Teatru Zaangażowanego. Obecnie jest w trakcie szkolenia na dramaterapeutkę.Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

maria.depta@ore.edu.pl; tel. 22 570 83 14

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


06.05.2019 - 08.05.2019
Nieaktywny