Szczegóły szkolenia
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOS, pracownicy MOW, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Kryteria naboru: Szkolenie adresowane jest do kadry MOW, MOS, ODN, PPP. O przyjęciu decyduje wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kolejność zgłoszeń.

Szkolenie

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci przez adolescentów oraz wzmacnianie kompetencji wychowawczych w sytuacji rozpoznania  symptomów cyberuzależnienia u młodzieży, głównie, niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym.


Zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • problemy okresu dorastania w sferze emocjonalnej, społecznej, psychologicznej;
  • różnice między uzależnieniami chemicznymi a behawioralnymi;
  • rodzaje nadużywania Internetu oraz objawy i konsekwencje związane z uzależnieniem od ekranu; 
  • zagrożenia współwystępujące z cyberuzależnieniem i czynniki chroniące, czynniki ryzyka, a także działania profilaktyczne i interwencyjne w przypadku cyberuzależnień.

Szkolenie zostanie poprzedzone spotkaniem z Przedstawicielami Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), w ramach prowadzonej kampanii społecznej „Nie dla tortur”, na które serdecznie zapraszamy.Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

marta.paluch@ore.edu.pl tel. 22 570 83 21

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie (dotyczy liczby zgłoszeń). Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


24.04.2019 - 25.04.2019
Brak wolnych miejsc