Szczegóły szkolenia
Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów

Zarządzanie oświatą

Wydział Innowacji i Rozwoju

nauczyciele konsultanci ds. kadry kierowniczej oświaty, dyrektorzy bibliotek pedagogicznych, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szkolenie adresowane do nauczycieli konsultantów ds. kadry kierowniczej oświaty, dyrektorów bibliotek pedagogicznych, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szkolenie

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystania w pracy z dyrektorami szkół i przedszkoli ramowego programu szkoleniowo-doradczego w obszarze kształtowania kluczowych kompetencji uczniów powstałego w projekcie POWER „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.

W programie szkolenia znajdą się następujące obszary tematyczne:

  1. Zapoznanie uczestników szkolenia z programem szkoleniowo-doradczym (założenia, zawartość, układ). Określenie kompetencji potrzebnych do realizacji programu. Refleksja nad własnymi kompetencjami i obszarami rozwojowymi.
  2. Analiza scenariuszy i materiałów pod kątem możliwości modyfikacji, dostosowania ich
    do potrzeb potencjalnych uczestników szkoleń.
  3. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu: przywództwa edukacyjnego, kompetencji kluczowych, wspomagania placówek oświatowych w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów, wprowadzania zmiany w szkole/przedszkolu, doradztwa dla dyrektorów w ww. tematach.
  4. Analiza „dobrych praktyk” z pilotażowych realizacji programu.
  5. Dzielenie się doświadczeniem przez uczestników, którzy realizowali ramowy program w pilotażu lub w ramach projektów konkursowych.


Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

Iwona Konopka, Wydział Innowacji i Rozwoju, tel. 22 570 83 24, e-mail: iwona.konopka@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej)
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego
  • kolejność zgłoszeń

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną. Automatyczna wiadomość e-mail zawierająca informację o pomyślnym przebiegu rejestracji online nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.


15.04.2019 - 17.04.2019
Nieaktywny