Szczegóły szkolenia
Ruch i zdrowe żywienie w szkole
Ruch i zdrowe żywienie w szkole

Promocja zdrowia

Wydział Wychowania i Profilaktyki/Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole

dyrektorzy i szkolni koordynatorzy ze szkół promujących zdrowie, którzy nie ukończyli szkolenia z zakresu programu „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”

Szkolenie

Adresatami szkolenia są dyrektorzy i szkolni koordynatorzy ze szkół promujących zdrowie, którzy nie ukończyli szkolenia z zakresu programu „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”.

Celem szkolenia jest przygotowanie oraz wspieranie szkół w tworzeniu własnej polityki z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, a także podniesienie kompetencji uczestników dotyczących planowania i ewaluacji działań.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Bożena Jodczyk, tel. 22 570 83 05, e-mail: bozena.jodczyk@ore.edu.pl

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną w dniu 28.03.2019 r.

Uwaga! Otrzymana wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, wyżywienie i zakwaterowanie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.


10.04.2019 - 11.04.2019
Nieaktywny