Szczegóły szkolenia
W polskiej szkole
W polskiej szkole

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele języków obcych, nauczyciele języka polskiego, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie

Wsparcie szkół w zakresie nauczania języka polskiego jako drugiego


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

marina.warsimaszwili@ore.edu.pl, (022) 345-37-20

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.

29.03.2019 - 30.03.2019
Nieaktywny