Szczegóły szkolenia
Prowadzenie szkoleń – warsztat pracy nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego
Prowadzenie szkoleń – warsztat pracy nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni

Szkolenie

Uczestnikami warsztatu będzie grupa 15 nauczycieli konsultantów i 5 doradców metodycznych, których staż pracy w roli nauczyciela konsultamta i doradcy metodycznego nie przekracza 2 lat.

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń dla pracowników oświaty. Warsztat w wymiarze 70 godzin dydaktycznych realizowany będzie podczas trzech zjazdów: dwa zjazdy po 20 godzin, jeden zjazd – 30 godzin.

W programie warsztatu znajdą się następujące zagadnienia:

  1. Identyfikacja zadań i kompetencji osoby projektującej i prowadzącej szkolenia.
  2. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych uczestników.
  3. Organizowanie i prowadzenie szkolenia.
  4. Projektowanie przebiegu procesu edukacyjnego.
  5. Praca z grupą.
  6. Pomiar efektywności szkolenia.

Program warsztatu przewiduje samodzielne przygotowanie i poprowadzenie przez każdego z uczestników próby pracy trenerskiej.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Małgorzata Dotka, tel. 22 570 83 26, e-mail: malgorzata.dotka@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będą następujące kryteria:

  • zatrudnienie na stanowisku nauczyciela konsultanta lub doradcy metodycznego (nie dłużej niż 2 lata),
  • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
  • zapewnienie miejsc dla możliwie największej liczby placówek (jedna osoba z danej placówki).

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną (otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji online nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania). Zaproszenie do udziału zostanie przesłane drogą mailową po weryfikacji i akceptacji nadesłanych zgłoszeń.


terminy zjazdów: 11–13 kwietnia, 8–10 maja, 5–8 czerwca 2019 r.
Nieaktywny