Szczegóły szkolenia
Uczenie się przez całe życie – ścieżki rozwoju zawodowego
Uczenie się przez całe życie – ścieżki rozwoju zawodowego

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, doradcy zawodowi ze szkół i placówek, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Do godziny 13 w dniu 4 marca 2019 r.; O przyjeciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (dla uczestników spełniajacych warunki rekrutacji). Liczba miejsc 20

Stacjonarne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu Uczenie się przez całe życie – ścieżki rozwoju zawodowego


Część stacjonarna od 12 do 14 marca w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku

 Celem szkolenia jest

    1. Wskazanie możliwości rozwoju zawodowego w kształceniu formalnym, nieformalnym i pozaformalnym;
    2. Upowszechnianie informacji nt. wyboru ścieżek rozwoju zawodowego;
    3. Upowszechnianie informacji nt. reformy kształcenia zawodowego, rodzaju szkół zawodowych (branżowej szkoły I stopnia, 5-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia, policealnych szkół), nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach;
    4. Wspieranie nauczycieli kształcenia zawodowego w stosowaniu podstawowych aktów prawnych regulujących planowanie i organizację kształcenia zawodowego w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych.
    Zachowanie trwałości i prezentowanie produktów projektów POWER realizowanych przez ORE dot. kształcenia zawodowego: "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1., Etap 2., Etap 3.", "Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych", "Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.

Zagadnienia/moduły:

-           Uczenie się przez całe życie;

-           Zintegrowany system kwalifikacji

-           Kształcenia zawodowego w formach   szkolnych i pozaszkolnych

-           Dokumentacja programowa kształcenia   zawodowego/branżowego

-           Transfer osiągnięć i zapewnianie,   jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym

-           Mobilność w kształceniu zawodowym

-           Badanie preferencji uczniów w wyborach ścieżki   kształcenia zawodowego

-           Ważne decyzje – wybór szkoły –praca własna

-           Doradztwo zawodowe

-           Ścieżki rozwoju zawodowego 

X

Program szkolenia

Materiały na szkolenie:
Raport z ankiety Ważne decyzje wybór szkoły 2017.pdf
Raport z ankiety "Ważne decyzje-wybór szkoły 2018.pdf

Obowiązkowa ankieta do przeprowadzenia w ramach szkolenia

 "Ważne decyzje wybór szkoły - edycja 5"

Ankieta"Ważne decyzje - wybór szkoły"  dla nauczycieli i dorosłych
na sieci wsparcia i współpracy  NAUKA ZAWODU  (po zalogowaniu)

Podczas trwania kursu będziemy korzystać z zasobow SW NAUKA ZAWODU

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

bogdan.kruszakin@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 58; joanna.saska-dymnicka@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 28

 
Termin zgłaszania:  do 04 marca 2019 r do godz. 13 za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego: szkolenia.ore.edu.pl   
Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe przez bezpośredni kontakt z prowadzącym  

(Bogdan Kruszakin bogdan.kruszakin@ore.edu.pl tel. (22) 345-37-58

Zgłoszenie się na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane oddzielnym mailem po dniu 04 marca 2019 r.
Rozpoczęcie szkolenia w dniu 12 marca o godzinie 13
Zakończenie szkolenia w dniu 14 marca o godzinie 13

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu


12-03-2019 - 14-03-2019 (SULEJÓWEK)
Nieaktywny