Szczegóły szkolenia
„Jak uczyć o Shoah?”. Seminarium zagraniczne dla nauczycieli, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli
„Jak uczyć o Shoah?”. Seminarium zagraniczne dla nauczycieli, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli

Edukacja historyczna i obywatelska

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich / Projekt „Pamięć i edukacja”

Brak adresatów

Seminarium

Cele seminarium:

 • pogłębienie wiedzy historycznej uczestników seminarium dotyczącej wojennych losów Żydów oraz nazistowskiej propagandy antysemickiej we Francji;
 • przygotowanie metodyczne nauczycieli do realizacji tematyki dotyczącej historii i kultury Żydów;
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji obywatelskiej i na rzecz praw człowieka w kontekście zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 • kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich, antydyskryminacyjnych;
 • wymiana myśli, dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących nauki o Zagładzie oraz obecności Żydów w lokalnych społecznościach.


Adresat:
nauczyciele konsultanci oraz specjaliści ds. edukacji historycznej, obywatelskiej i na rzecz praw człowieka; nauczyciele doradcy metodyczni oraz nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, języka polskiego, języka francuskiego, którzy po szkoleniu będą gotowi w ramach projektu ORE „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”:

 • implementować zdobytą wiedzę i umiejętności w obszarze edukacji formalnej i doskonalenia nauczycieli;
 • promować tematykę i organizować w swojej szkole/placówce spotkania, warsztaty, konkursy, inne wydarzenia rocznicowe dotyczące upamiętnienia ofiar Holokaustu;
 • włączyć się do pilotażowego projektu europejskiego Convoi 77 (http://www.convoi77.org/pl/).

Kryteria naboru:
 • adresat (określony wyżej)
 • deklaracja podjęcia działań po szkoleniu
 • złożony poprawnie formularz rejestracyjny online
 • proporcjonalny udział uczestników z poszczególnych województw
 • udział maks. 2 osoby z jednej placówki

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie wysłana do kandydatów pocztą elektroniczną.


Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 


Uprzejmie informujemy, że organizatorzy pokrywają koszty dydaktyki, zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego z hotelu do miejsca szkolenia. Uczestnik szkolenia samodzielnie znajduje dla siebie transport (lotniczy lub autokarowy, lub kolejowy) i pokrywa koszty podróży z Polski do Paryża oraz podróży powrotnej. Uczestnicy mogą porozumieć się i podróżować razem.


Muzeum Pamięci Shoah w Paryżu (Memorial de la Shoah) 17, Rue Geoffroy l'Asnier, 75004 Paris, Francja

Anna Różańska, e-mail: anna.rozanska@ore.edu.pl, tel. +22 345 37 87 w. 237

18.03.2019 - 21.03.2019
Nieaktywny