Szczegóły szkolenia
Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego. Erasmus+
Efektywne metody nauczania języka rosyjskiego. Erasmus+

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele języka rosyjskiego

Szkolenie

 Wsparcie szkół w zakresie nauczania języka rosyjskiego.Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Marina Warsimaszwili,marina.warsimaszwili@ ore.edu.pl, (022) 345-37-22

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.  Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne.
Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu.

09.03.2019 - 10.03.2019
Nieaktywny