Szczegóły szkolenia
Aktywne uczenie się matematyki i przyrody w klasach I–III
Aktywne uczenie się matematyki i przyrody w klasach I–III

Edukacja wczesnoszkolna

Wydział Innowacji i Rozwoju

Nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenie

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia matematyki i przyrody w klasach I–III.Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Iwona Konopka tel. 22 570 83 24 iwona.konopka@ore.edu.pl

Rejestracja na szkolenie nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się do wzięcia udziału w szkoleniu. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną powiadomione pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Organizator zapewnia dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie. Nie pokrywamy kosztów podróży.

15.03.2019 - 16.03.2019
Nieaktywny