Szczegóły szkolenia
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, pedagodzy szkolni, psycholog szkolny, nauczyciele

Kurs e-learningowy

Cel główny: podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
Cele szczegółowe:

  • dostarczenie informacji dotyczących zjawiska dręczenia;
  • ostarczenie informacji dotyczących reakcji świadków w sytuacji dręczenia;
  • zapoznanie z czynnikami, które sprzyjają reagowaniu w sytuacji przemocy rówieśniczej;
  • zapoznanie ze sposobami kształtowania poczucia odpowiedzialności za relacje rówieśnicze.


platforma Moodle

Elżbieta Stawecka, elzbieta.stawecka@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 38

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną. Udział w szkoleniu jest bezpłatny Termin rekrutacji upływa 28 lutego 2019 r.