Szczegóły szkolenia
Cyfrowe portfolio – korzystanie z informacji
Cyfrowe portfolio – korzystanie z informacji

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

doradcy zawodowi ze szkół i placówek, nauczyciele

Kurs e-learningowy

Celem kursu jest rozwój umiejętności związanych z poruszaniem się w cyfrowym świecie informacji – to jest dostępem, wykorzystywaniem i krytycznym przetwarzaniem informacji z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Szkolenie ma charakter samokształceniowy.

Kryteria naboru:
  • adresat - doradcy zawodowi, doradcy metodyczni, nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu korzystania z informacji.
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną. Zaświadczenia będą wydawane WYŁĄCZNIE osobom spełniającym kryteria naboru.


platforma e-learningowa ORE

Paweł Stępniak, 22 345 37 00, pawel.stepniak@ore.edu.pl

Szkolenie e-learningowe (15.02-15.05.2019)
Nieaktywny