Szczegóły szkolenia
Cyfrowe portfolio – język algorytmów
Cyfrowe portfolio – język algorytmów

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

doradcy metodyczni, nauczyciele, nauczyciele konsultanci

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz pozostałych nauczycieli wykorzystujących lub zamierzających wykorzystywać elementy myślenia algorytmicznego w dydaktyce nauczanego przedmiotu. W szczególności zachęcamy do udziału nauczycieli informatyki, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia).

Kurs e-learningowy

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne nauczycieli w rozwijaniu kompetencji z zakresu:

  • kształcenia logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji;
  • programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, a także innych urządzeń cyfrowych;
  • wykorzystania metodyki kształcenia informatycznego do rozwiązywania problemów i programowania zgodnie z modelem: od znalezienia rozwiązania na drodze kreatywnego, logicznego i abstrakcyjnego myślenia przez określenie dla niego algorytmu, aż do jego realizacji.
Kryteria naboru
  • adresat - doradcy zawodowi, doradcy metodyczni, nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu język algorytmów.
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną. Zaświadczenia będą wydawane WYŁĄCZNIE osobom spełniającym kryteria naboru.platforma e-learningowa ORE

Paweł Stępniak, 22 345 37 00, pawel.stepniak@ore.edu.pl

Szkolenie e-learningowe (15.02-15.05.2019)
Nieaktywny